Videofilmen
Basistips
Praktijk Filmen

 

Basistips voor het maken van goede video opnames

1.

Film zoveel mogelijk met een statief.

2.

Beperk de opnamen waarbij de camera beweegt (dus zo min mogelijk heen- en weer of op- en neer ). Dit levert snel een onrustig beeld op.

3.

Probeer het dynamisch zoomen tijdens opnames te voorkomen. Kies eerst de juiste zoominstelling en start dan de opname.

4.

Neem een zo egaal mogelijke achtergrond. Film geen dunne lijnen en fijne patronen (bijvoorbeeld op een overhemd).

5.

Maak altijd een proefopname om te beoordelen of het geluid voldoende is, dat wil zeggen de verstaanbaarheid moet goed zijn. Probeer met de ingebouwde microfoon zo dicht mogelijk bij de spreker te komen!

6.

Gebruik geen digitale effecten tijdens de opnames.

Video opname van een college of presentatie
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe je zelf video-opnamen van een college of presentatie kunt maken. Omdat je hier een live event registreert en er nauwelijks mogelijkheden zijn om mislukte opnames opnieuw te maken, zijn de volgende aandachtspunten van belang voor het bereiken van een goed resultaat:

Neem vooraf de tijd om goed te overleggen met de spreker over wat er gaat gebeuren.

Plaats de camera op ooghoogte van de spreker.

Zorg er voor dat de spreker goed in het licht staat.

Zorg er voor dat de kijkrichting klopt zodat het past in de uiteindelijke presentatie.

Stel het kader zo in dat de spreker met het hoofd bijna aan de bovenrand van het kader komt en de heup op de onderrand (medium shot).

Vertel de spreker wat de grenzen zijn van je beeldkader . Als de persoon heel beweeglijk presenteert, dan zul je tijdens de opname het beeldkader moeten corrigeren door met de camera mee te bewegen vanuit een vast standpunt (pan). Doe dit alleen als de spreker uit het kader dreigt te verdwijnen.

Zorg er voor dat je met je eigen benaderingswijze en opstelling de spreker niet afleidt .

Let goed op, dat op het moment dat de presentatie gaat beginnen de opname ook daadwerkelijk loopt. De camera levert ook beelden als de videoband niet draait. Meestal kun je controleren dat je aan het opnemen bent, doordat er een teller in beeld loopt. In de viewer wordt ook de term �rec� vermeld tijdens het maken van opnamen.

Beeldkaders

Bij de opname gaat het er niet alleen om of de persoon die we op willen nemen wel in het beeld staat, maar ook hoe deze in het beeld staat.
Vaak zie je een beeld met erg veel ruimte boven de hoofden. Men is geneigd het hoofd in het midden van het beeld te zetten. Het ziet er niet mooi uit en we krijgen voor de helft van het beeld informatie over hoe de muur en het plafond er uit zien. De uitsnede die we maken is dus bepalend voor de inhoud die we overdragen.

Geluid

Wanneer je opname gaat maken zul je merken dat het geluid dat verder van de camera weg is, lastig te volgen is. In tegenstelling tot een zoomlens van de camera, kun je met de ingebouwde microfoon niet dicht bij de bron komen.
Dat wat vlak bij de camera gebeurt is meestal goed hoorbaar. Zo merk je dat de meeste opnamen waarbij ingezoomd wordt op een onderwerp ver weg, je dit in geluid niet meer kunt verstaan, maar wel de inspanningen van degene die de camera bedient omdat die vlak bij de ingebouwde microfoon is.
De akoestiek van de ruimte speelt ook een enorme rol. Een gestoffeerde ruimte dempt de meeste bijgeluiden, terwijl een grote ruimte met linoleum alle geluiden rondkaatst. Dus ook in onze microfoon.

Mensen kunnen zich concentreren op bepaalde geluiden. Wanneer we in een collegezaal zitten, concentreren we ons op de spreker. We sluiten de geluiden van het verkeer buiten, het gebrom van de tl verlichting, of het gestommel van de medetoehoorders af. Een microfoon doet dat niet. Die neemt al het aanwezige geluid op. Het geluid wat het dichtst bij de microfoon is, komt ook het beste op de tape. Hoe dichter we met een microfoon kunnen komen bij dat wat we willen horen, des te beter zal dat geluid te volgen zijn.

Neem in geluid datgene op dat hoort bij het beeld. Alles wat we horen, maar niet kunnen zien, is voor de kijker een belasting om te volgen.