Videofilmen
Analoog naar digitaal
Super 8 naar DVD
VOB naar AVI en/of MPEG2

 

Analoog naar digitaal

Analoge banden digitaliseren en op DVD branden

Iedereen weet dat de kwaliteit van VHS-banden in de loop van de tijd afneemt door slijtage bij het afspelen. Maar zelfs als ze gewoon in de kast staan neemt de kwaliteit van de zeer gevoelige magnetische laag af. Als je niet oppast ben je over een paar jaar al je oude vakantie- en familiefilms kwijt. Red ze voordat het te laat is!

Alles draait om digitale beeldbewerking, maar dat er nog steeds vele gebruikers zijn die een heleboel analoog beeldmateriaal hebben liggen wordt nog wel eens vergeten. Want wat nu als u een digitale camera heeft en een digitale bewerkingskaart en u wilt toch nog die "oude" VHS of HI8 opnames bewerken of ze zelfs door uw huidige film heen monteren? Hoe gaan we dat oplossen? Maar dat is geen probleem. We doen dit met zogenoemde A/D- converters. Dus analoog naar digitaal omzetters . Eén ding kan ik u vertellen:- de werkwijze van al deze apparaten is erg eenvoudig.

Hoe werkt het dan? Al deze kastjes hebben zowel analoge (geel, rood en witte) aansluitingen als wel een digitale aansluiting. Uw HI8 of VHS recorder/camera sluit u aan op de analoge aansluiting en de DV aansluiting op uw digitale bewerkingskaart en klaar zijn we. Omdat we analoge beelden willen omzetten (converteren) is het niet mogelijk om deze apparaten aan te sturen. Dat wil dus zeggen dat u de VHS recorder zelf op afspelen moet zetten. Vervolgens klikt u op de capture knop van uw digitale bewerkingskaart en het feest kan beginnen.
Is de ene AD-convertor beter dan de andere? Want welke moet ik nu kopen? Dat is een moeilijke vraag die ik ook niet zomaar kan beantwoorden. Natuurlijk heeft iedereen een eigen voorkeur, ik ook. Maar surf eens naar de site van de betrokken importeur en lees de referentie tabellen eens door. Dan komt u een heel eind. Let vooral op de kleine verschillen zoals bekabeling. Zit dat erbij geleverd of dient u dit apart aan te schaffen. Of zit er soms ook nog software bij? En wat voor bedrag heeft u ervoor over?
Het eerste merk wat met een betaalbare converter op de markt kwam was Dazzle. Zij introduceerden de Hollywood Bridge en nam direct een voorsprong op de concurrenten. Daar achteraan kwam Canopus met hun ADVC-100 en al gauw had de Hollywood Bridge een geduchte tegenstander. Ook omdat deze weer goedkoper is. Toen was het hek van de dam en kwamen Miglia en Datavideo ook met hun versies.
Ook Pinnacle is in navolging van de andere merken al met een analoog/digitaal converter in de markt gekomen. De Moviebox. Op zich dus niet zo heel bijzonder maar wel het feit dat ze het wel direct zeer compleet en voordelig in de markt zetten. De A/D-converter is niet alleen één van de voordeligste oplossingen maar wordt er ook Pinnacle Studio software bijgeleverd.

Als je een niet al te oude computer bezit kun je al binnen een uur over je eerste gedigita­liseerde video beschikken. Zelfs als je een iets tragere pc hebt kun je al je videobanden nog redden. Daarvoor moet je dan wel beroep doen op een hardwarematige encoder (MPEG2 videokaart)die een tragere pc veel werk uit handen neemt. Het leeuwendeel van het rekenwerk wordt dan name­lijk op de PCI-insteekkaart uitgevoerd en niet meer door de processor. Zodoende kun je zelfs al video's digitaliseren en branden op pc's die niet sneller zijn dan 200 MHz en maar 1 gigabyte aan schijfruimte beschikbaar hebben. De benodigde apparatuur heb je al voor zo'n 100 euro. Maar als je dvd-kwaliteit wilt, heb je zelfs met een hardware-encoder minstens een 400 MHz processor en 10 GB aan opslagruimte nodig. Als je processor snel genoeg is om de encoding voor zijn rekening te nemen, heb je ook genoeg aan een goedkope analoge tv-kaart, met prijzen beginnend bij 45 euro. Het digitaliseren gebeurt dan niet door een speciale chip op de kaart, maar door de processor van de computer. Het videosignaal wordt ongecomprimeerd via de PCI-bus naar de processor gestuurd, waardoor de pc een datastroom van ongeveer 18 MB per seconde te verwerken krijgt. Iedere minuut aan ongecomprimeerd videomateriaal neemt op de harde schijf iets meer dan 1 GB in. Dat betekent dat een harde schijf van 100 GB al door een gemiddelde speelfilm volledig gevuld wordt. Daardoor houd je geen ruimte meer over voor het bewerken van het videomateriaal.

Keuze van de codec

Gelukkig bieden codecs uitkomst. Een codec (een samentrekking van de woorden compres­sor en decompressor) comprimeert de video tot een handzame grootte en pakt de beelden tij­dens het afspelen weer uit. Dit werk komt he­lemaal voor rekening van de processor. Helaas is het onvermijdelijk dat de kwaliteit van de film hierdoor wat minder wordt, maar meestal valt dat niet echt op. Als vuistregel geldt dat je met een steeds slechtere beeldkwaliteit genoegen moet nemen naarmate een computer trager en de opslagruimte kleiner is.

De populairste codecs zijn DivX en MJPEG. DVD's gebruiken het mpeg2-formaat, waar­voor vanwege afgeschermde licenties geen losse codecs beschikbaar zijn. Dit probleempje kan echter omzeild worden door gebruik te maken van de codecs die in veel commerciële videobewerkingsprogramma's zitten, zoals in Ulead DVD MovieFactory, NeroVision Express, MainConcept PVR en Roxio Creator.

Om je video's op dvd te branden, moet je ze opslaan in het MPEG2-formaat. De meeste dvd-spelers spelen ook video-cd's in vcd- en svcd-formaat af, twee formaten die eveneens op mpeg zijn gebaseerd. Bovendien komen er steeds meer spelers op de markt die DivX on­dersteunen.

Mpeg is trouwens niet het beste opname­formaat, omdat de codering ervan nogal wat voeten in de aarde heeft. Net als DivX codeert mpeg niet ieder beeld afzonderlijk, maar com­primeert het 10 tot 16 beelden ineens. Dit be­spaart behoorlijk wat opslagruimte, omdat een scène waarin de afzonderlijke beelden nauwe­lijks van elkaar verschillen sterk gecomprimeerd kan worden. Voor deze procedure is echter behoorlijk wat reken kracht nodig. Daarom is het voor de opnemen van de video beter dat je een codec gebruikt die ieder beeld afzonderlijk comprimeert, bijvoorbeeld MJPEG. Deze codec is te downloaden van www.jpg.com .

Wie voor het eerst een codec installeert en in het startmenu op zoek gaat naar een snel­koppeling, zoekt tevergeefs. Codecs installeren zich namelijk onder de motorkap van Windows, waardoor je instellingen alleen kunt wijzigen via het configuratievenster van videobewerkings­programma's. Een van die programma's is het populaire VirtualDub. In dit programma vind je de codec onder »Video I Compression«. In het alternatieve programma VirtualVCR moet je op het hamerpictogram klikken en vervolgens de optie »Use Compression« onder »Video« acti­veren. Na de installatie van MJPEG kun je hier de »PICVideo MJPEG Compressor« vinden.

Schokken en artefacten verwijderen

Ook analoog VHS-materiaal is gecomprimeerd. Het beeld is namelijk in de breedte voor de helft in elkaar gedrukt. Dit heeft tot gevolg dat de band in plaats van 768 x 576 pixels slechts 352 x 288 beeldpunten heeft ,wat vergelijkbaar is met het VCD MPEG1 Layer 2 formaat. . Dit heeft echter als voordeel dat je de waardes voor dit samenge­drukte beeldformaat kunt instellen bij het op­nemen zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt, bijvoorbeeld in VirtualVCR. Het kan zijn dat het stuurprogramma van je tv-kaart dit formaat niet ondersteunt, maar dat probleem verhelp je snel met de flexibele driver van Eduardo Tagle .

Het meest voorkomende probleem bij het encodingproces is dat afzonderlijke beelden soms 'gedropt' worden. Want als de pc over­belast is, kan hij het digitaliseringproces name­lijk niet bijbenen en laat hij soms een beeldje weg. De beste manier om dit te voorkomen is door gebruik te maken van een tweede harde schijf met een partitie die uitsluitend gebruikt wordt voor video-opnames. Maar ook met één harde schijf en een aparte videopartitie kom je al een heel eind. Als er beelden gedropt wor­den bij gebruik van de DivX-codec, los je het probleem wellicht op door over te stappen op de effectievere MJPEG-codec. Als ook dat niet helpt, kun je nog proberen de resolutie van de video te verlagen of een hardware-encoder te gebruiken.

Als je films van de televisie opneemt, kun je het beeldmateriaal ontdoen van reclame en de beeld- en geluidskwaliteit verbeteren door er een aantal filters op los te laten. Het open source programma VirtualDub ( http://virtualdub.org ) is hiervoor uitstekend geschikt. Met deze applicatie lees je het videomateriaal in, se­lecteer je de reclameblokken en verwijder je ze vervolgens met een druk op de [Delete]-knop.

Met de talloze filters in VirtualDub kun je de beeldkwaliteit verbeteren. Als je onze aanbe­velingen opgevolgd hebt en opgenomen hebt met een beeldgrootte van 352 x 288 pixels,moet je eerst het resize-filter toepassen om het beeldformaat weer naar een grootte van 768 x 576 pixels op te blazen. Onder »Video - Filters« kun je in VirtualDub een hele reeks filters sa­menstellen die uitgevoerd worden. Met de de­interlacer verwijder je bijvoorbeeld kamarte­facten. Iedere video-opname heeft bovendien in meer of mindere mate last van beeldruis, waardoor het lijkt alsof er een fijne stoflaag over het beeld ligt. Om dit te verhelpen, is het »Smoother«-filter ontworpen. Op de website www.neuron2.net vind je nog een groot aan­tal andere filters. Maar ook op het gebruik van filters is de spreuk "minder is meer" van toe­passing. Bovendien geldt dat geen enkel filter wonderen kan verrichten.

Met het programma VirtualVCR (http://virtualvcr.souceforceforge.Net ) neem je de video's op. Het beeldmateriaal moet eerst gecomprimeerd. worden, omdat ongecomprimeerde films zelfs nog te groot zijn voor de groot­ste harde schijven. Voor de com­pressie heb je een codec nodig, zoals MJPEG (WWW.jpg.com ).je moet deze twee tools dus eerst downloaden en installeren.

Hardware-encoder

Ideaal voor pc’s op leeftijd :in plaats van een tv-kaart gebruik je een hardware-encoder waardoor de processor ontlasr wordt.Vmagic Movie Basic is een echte aanrader.Deze kaart digitaliseerd video’s snel en levert een perfect resultaat.

Analoge TV kaart.

Videosignalen worden via een tv-kaart overgezet naar de pc. WinTV Express van Hauppauge (ca. 45 euro) gebruikt de chip die alle videofans een warm hart toedragen, namelijk de Fusion 878. Deze chip werkt probleemloos met alle freeware tools en bevat een ontvanger die geschikt is voor kabeltelevisie.